fbpx skip to Main Content

Penta Laser (Wenzhou) Co.,Ltd

Penta Laser (Wenzhou) Co.,Ltd

Penta Laser (Wenzhou) Co.,Ltd là một trong những công ty con của tập đoàn El.En

Wenzhou Co.,Ltd

Để theo kịp với sự phát triển nhanh chóng của thị trường Châu Á, tập đoàn El.En đã đầu tư vào Penta Laser (Wenzhou) Co.,Ltd trở thành trung tâm sản xuất tại Châu Á ở Wenzhou thứ hai của mình vào năm 2013. Nhà máy mới được đưa vào sản xuất năm 2016. Kết hợp với Penta-Chutian Laser (Wuhan) Co.,Ltd, khả năng sản xuất được tăng lên gấp 3 lần, và sản phẩm được mở rộng ra thành cắt laser, hàn laser, laser cắt ống, robot cắt/hàn laser và hệ thống chất/dỡ hàng tự động.

Back To Top
Search